top of page

Juoksijan voimaharjoittelu - miksi?

Lyhyesti sanottuna siksi, että voimaharjoittelun myötä juoksun taloudellisuus paranee, nopeus kasvaa ja vammariski pienenee. Juoksun taloudellisuus tarkoittaa yksinkertaistettuna hapenkulutusta tietyllä juoksunopeudella. Voimaharjoittelu vaikuttaa taloudellisuuteen monen mekanismin kautta. Yksittäinen juoksuaskel on aina tietty prosenttiosuus voimantuotollisesta maksimisuorituksesta. Kun maksimitaso paranee, jokainen juoksuaskel toteutuu matalammalla intensiteetillä suhteessa maksimiin. Tällöin happea kuluu vähemmän eli taloudellisuus paranee. Voimaharjoittelu kehittää jalkojen lihas-jännejärjestelmän jäykkyyttä, joka toimii viritetyn jousen tavoin jokaisessa juoksuaskeleessa. Jäykempi (jäykällä ei tässä tapauksessa tarkoiteta jumissa olevaa) jousi hyödyntää tehokkaammin ilmaista elastista energiaa, jolloin happea tarvitaan vähemmän eli taloudellisuus paranee myös tätä kautta.

Voimaharjoittelu lisää voimantuottonopeutta, jolloin juoksusta tulee nopeampaa. Lisäksi lihakset supistuvat ja rentoutuvat tehokkaammin eli ne ovat vähemmän aikaa rasituksen alaisena. Ja jälleen happea kuluu vähemmän ja taloudellisuus paranee.

Juoksu on yksipuolinen tapa liikkua eli askel toistuu lähes samanlaisena kerta toisensa jälkeen. Käytettävät nivelkulmat ovat samat koko ajan, mikä lisää rasitusvamman mahdollisuutta. Voimaharjoittelun myötä harjoitteluun saadaan mukaan monipuolisesti erilaisia nivelkulmia ja lihaksia, mikä pienentää vammariskiä. Myös puolierojen huomioiminen on tärkeää, sillä loukkaantuneilla ja kiputiloista kärsivillä juoksijoilla vammapuolen lantion seudun lihakset ovat usein heikommat.


Käytännössä voimaharjoittelun hyödyt näyttäytyvät juoksijalle kevyempänä juoksuaskeleena, helpompana kehonkannatteluna ja kivuttomana liikkumisena. Kaiken kaikkiaan juoksu on siis kivempaa!


0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page